Contact Us
Home-Contact Us
Telephone:4006-6489-66
IVY CANADA ENVIROTECH (HANGZHOU) LIMITED
Unit 806-808, NO.229 Tiyuchang Road, Hangzhou, Zhejaing Province
Tel:+86(571)85779681/85779683
Fax:+86(571)85779682

 

BEIJING OFFICE
Unit 706, Jianwai SOHO Building 6#, NO.39 East 3rd Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing
Tel:+86(10)59000421
Fax:+86(10)59000451
 
GUANGZHOU OFFICE
Unit 905, Yuexiu North Road, Guangzhou
Tel:+86(20)83642960
Fax:+86(20)83642950